Zapraszamy do zapoznania się z analizą oraz z trzema raportami z badań, które zrealizowaliśmy w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych".

Wojciech Otrębski - Raport z badań instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego

Konrad Konefał - Raport z badań osób długotrwale bezrobotnych w województwie lubelskim

Beata Romejko - Raport z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie lubelskim

Renata Jońska - Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim

 

BADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

- badania osób niepełnosprawnych bezrobotnych
Badania będą skierowane do wszystkich osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa lubelskiego. Wyniki zostaną zaprezentowane w formie raportu badawczego. Pozwolą one na opracowanie rekomendacji niezbędnych do przygotowania powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dzięki badaniom zostaną określone podstawowe bariery, jakie napotykają osoby niepełnosprawne bezrobotne na rynku pracy, a także najbardziej efektywne działania na rzecz tej kategorii osób, pozwalające na ich integrację zawodową i społeczną.

- analiza sytuacji osób niepełnosprawnych
Analiza zostanie opracowana na podstawie wszelkich dostępnych danych dotyczących osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim (z ROPS, PCPR-ów, WUP, Urzędu Statystycznego, PFRON). Ma ona stanowić uzupełnienie do badań socjologicznych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych w województwie. Przedmiotem analizy będą m.in.: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Zakłady Pracy Chronionej, działania finansowane z PFRON, działania PCPR, projekty EFS na rzecz niepełnosprawnych, infrastruktura pomocy społecznej, korzystanie z pomocy społecznej przez niepełnosprawnych czy bariery architektoniczne. Elementem analizy będą wnioski i rekomendacje do regionalnej polityki społecznej wynikające z dokumentu.

- badania instytucji pomocy i integracji społecznej
Będą to badania skierowane do instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubelskim (PCPR-ów, GOPS-ów, ROPS, Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej). Ankieta pocztowa zostanie wysłana do wszystkich tego typu instytucji w województwie lubelskim. Wyniki będą zaprezentowane w formie raportu badawczego. Pozwolą one na opracowanie rekomendacji niezbędnych do przygotowania powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dzięki badaniom zostaną określone najbardziej efektywne działania na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne, pozwalające na ich integrację zawodową i społeczną.

- badania osób długotrwale bezrobotnych
Będą to badania skierowane do 3.000 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich urzędach pracy województwa lubelskiego. Ich wyniki zostaną zaprezentowane w formie raportu badawczego i pozwolą na opracowanie rekomendacji niezbędnych do przygotowania powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dzięki badaniom zostaną określone podstawowe bariery, jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy, a także najbardziej efektywne działania na rzecz tej kategorii osób, pozwalające na ich integrację zawodową i społeczną.

 
     

          

aktualności - o projekcie - badania - linki - kontakt