AKTUALNOŚCI


31.08.2010

Do przedstawicieli instytucji z terenu województwa lubelskiego zaangażowanych w problematykę integracji społecznej osób zagrożonych w wykluczeniem społecznym wysłana została publikacja „Problemy społeczne w województwie lubelskim. Próba diagnozy”. Książka ta, zawierająca opracowane w ramach projektu trzy raporty z badań oraz analizę, jest dystrybuowana bezpłatnie. Wszystkich, którzy otrzymali publikację wydaną przez firmę Europerspektywa, gorąco zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Prosimy także o wypełnienia załączonej do przesyłki ankiety ewaluacyjnej i odesłanie jej do biura naszego projektu. Z góry dziękujemy za pomoc.

24.08.2010
23 sierpnia 2010 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja „W stronę integracji – sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz instytucji je wspierających” podsumowująca realizację projektu „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych”. Na spotkaniu zostały omówione najważniejsze rezultaty osiągnięte w trakcie trwania projektu. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać następujących wystąpień zaproszonych prelegentów:
- dr hab. Wojciech Otrębski, prof., KUL – „Zakres działań wspierających, ich efektywność oraz potrzeby rozwoju w ocenie instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego”
- Renata Jońska, przedstawiciel jednostki organizacyjne pomocy społecznej – „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim”
- Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – „Osoba niepełnosprawna a polityka społeczna w województwie lubelskim”
- Konrad Konefał, Europerspektywa – „Postawy i działania osób długotrwale bezrobotnych na lubelskim rynku pracy” oraz „Sytuacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie lubelskim w świetle badań”
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy, o czym świadczyć może wysoka frekwencja. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.
Zachęcamy zarówno do zapoznania się z poszczególnymi prelekcjami, jak i do obejrzenia zdjęć z przebiegu konferencji.
Kliknij TUTAJ, aby pobrać prezentacje prelegentów w pliku PDF.

10.08.2010
Zapraszamy do zapoznania się z analizą oraz z trzema raportami z badań, które zrealizowaliśmy w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych". Pliki do pobrania umieszczone są w dziale "BADANIA".


06.08.2010
W dniu dzisiejszym w lubelskim dodatku Gazety Wyborczej ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych”. Daty kolejnej publikacji artykułu to: 13 i 20 sierpnia.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu TUTAJ.

14.07.2010
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!
Dnia 23 sierpnia 2010 r. organizujemy konferencję zatytułowaną „W stronę integracji – sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz instytucji je wspierających", która będzie podsumowaniem realizowanego przez naszą firmę projektu "Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych".
Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, sala 1031, X piętro, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
Uwaga! W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go pocztą e-mail na adres info@europerspektywa.pl  lub faksem pod numer
81 444 58 16 do dn. 18 sierpnia 2010.
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

06.04.2010

Po wprowadzeniu do komputera danych uzyskanych z ankiet oraz dokonaniu odpowiednich obliczeń statystycznych przystępujemy do opracowania raportów z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych. Raporty te przygotowują odpowiednio Beata Romejko i Konrad Konefał. Do zapoznania się z prezent
owanymi w nich wynikami badań zapraszamy już pod koniec czerwca.

05.03.2010
Etapem kończącym badania instytucji pomocy i integracji społecznej jest przygotowanie raportu prezentującego uzyskane wyniki i wnioski. Zajmuje się tym prof. Wojciech Otrębski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z raportem z badań zapraszamy do odwiedzenia naszej strony pod koniec maja, kiedy to zostanie on na niej opublikowany.

04.03.2020
Rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem analizy sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. Zadanie to zostało powierzone Pani Renacie Jońskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
Planowany termin publikacji niniejszej analizy to koniec czerwca bieżącego roku.

01.03.2010
Zakończyliśmy badania osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych. Wszystkim respondentom jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w badaniach. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy naszego województwa za chęć współpracy z nami i pomoc w przeprowadzeniu badań.

01.03.2010 r.
Po otrzymaniu ankiet zwrotnych z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych przystępujemy do kolejnego etapu związanego z kodowaniem i wprowadzaniem uzyskanych danych do komputera

26.02.2010 r.

Zostaje zakończony etap prac związanych ze zwrotem ankiet dotyczących badań osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa lubelskiego. Wszystkim respondentom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w badaniach i odesłanie wypełnionych ankiet do siedziby naszej firmy.

15.02.2010 r.
Po wprowadzeniu do komputera danych z ankiet wypełnionych przez objęte badaniem instytucje pomocy i integracji społecznej rozpoczynają się prace związane z wykonaniem obliczeń statystycznych.

01.02.2010 r.
Przystępujemy do kodowania i wprowadzenia do komputerowej bazy danych uzyskanych z badań instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego.

29.01.2010 r.
Kończymy etap związany ze zwrotem ankiet dotyczących badań instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego. Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu.

04.01.2010 r.
Do siedziby firmy Europerspektywa napływają ankiety wypełnione przez objęte badaniem osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego.

21
.12.2009 r.
Do siedziby firmy Europerspektywa napływają ankiety wypełnione przez objęte badaniem i
nstytucje pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego.

14.12.2009 r.
Rozpoczynamy prace związane z wysyłką ankiet pocztowych do objętych badaniem osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych bezrobotnych w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych". Na tym etapie wydelegowani przez naszą firmę ankieterzy będą adresować przygotowane koperty (zawierające ankiety i koperty zwrotne) w siedzibach poszczególnych powiatowych urzędów pracy województwa lubelskiego.

07.12.2009 r.

Zostały zaadresowane i wysłane ankiety pocztowe do instytucji pomocy i integracji społ
ecznej objętych badaniem.

04.12.2009 r.
Do wybranych instytucji zostały wysłane specjalne pisma informujące o projekcie i poszczególnych etapach jego realizacji.

30.11.2009 r.
Metodologie i narzędzia badawcze do badań instytucji pomocy i integracji społecznej, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych niepełnosprawnych zostały już przygotowane i wydrukowane.

18.11.2009 r.
Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem metodologii badawczej i narzędzia badawczego do dwóch badań: osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Metodologię i kwestionariusz opracowują odpowiednio Konrad Konefał i Beata Romejko.

14.10.2009 r.
Przystępujemy do opracowania metodologii badań i kwestionariusza badawczego do badań instytucji pomocy i integracji społecznej. Metodologię i kwestionariusz opracowuje prof. Wojciech Otrębski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badanie będzie realizowane za pomocą ankiety pocztowej w grudniu 2009 i styczniu 2010 r.

01.09.2009 r.
Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy dotyczącą realizacji projektu „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1.

 
 
webdesign
www.manea.pl
 
 

          

aktualności - o projekcie - badania - linki - kontakt